ბილეთის შეძენა
Blockchain & Bitcoin Conference Georgia
20
ივნისი2018

პარტნიორები

გახდი პარტნიორი
https://www.if24.ru/
Тбилисская неделя
www.ambebi.ge
ituber.me
https://coinspot.io
Association Blockchain Georgia
Bitcoin Embassy Georgia
https://sputnik-georgia.ru
https://novator.io/
Bitok.blog
https://t.me/Pro_Crypto
http://www.digitalnotice.in/
BuildingTech1
http://accent.com.ge/ge
https://www.elementalcomms.co.uk/
https://www.searchengines.ru/
https://coinidol.com/
Forklog.com
bits.media
https://financialit.net/
https://navigator.ge/
https://freebitcoins.com.ua
https://bpn.ge/
https://www.allnews.ge/
http://www.interpressnews.ge/ge/
http://newsbit.news/
https://en.totalcoin.io/
https://www.socialmediaportal.com/
bitcryptonews.ru

კონტაქტები

Artur Anopolsky

პროექტის ხელმძღვანელი

+995-706-777-038 (დამატ.. 147) a.anopolsky

Yanina Volovyk

კონფერენციის კოორდინატორი

+995-706-777-038 (დამატ.. 164) y.volovyk

Aleksandra Yanko

ექსპონენტებისა და სპონსორებისათვის

+995-706-777-038 (დამატ.. 104) alexaya270

Tatyana Chirva

ექსპონენტებისა და სპონსორებისათვის

+995-706-777-038 (დამატ.. 105) t.chirva

Serhii Dmytrenko

ექსპონენტებისა და სპონსორებისათვის

+995-706-777-038 (დამატ.. 108) s.dmitrenko_1

Guga Sopromadze

სტუმრებისთვის

+995-706-777-038 live:5a90b29bfc1cceb9
ზევით