ბილეთის შეძენა
Blockchain & Bitcoin Conference Georgia

კონტაქტები

Artur Anopolsky

პროექტის ხელმძღვანელი

+995-706-777-038 (დამატ.. 147) a.anopolsky

Tatyana Chirva

ექსპონენტებისა და სპონსორებისათვის

+995-706-777-038 (დამატ.. 105) t.chirva

Alyona Nekrytaya

სტუმრებისთვის

+995-706-777-038 (დამატ.. 123) a.nekrytaya
ზევით